Germany

 

CASA 352L - D-CIAD (ex Spanish Air Force T.2B-127)

 

Messerschmitt BF.108 Taifun - KG+EM - German Air Force

 

Heinkel He-111H-16 - G1+FL - German Air Force

 

Dornier Do-27A-1 - D-EFSV - German Army (ex 56+53)

 

Piaggio P-149D - 91+90 - German Air Force

 

Percival P.66 Pembroke C.54 - 54+21 - German Air Force

 

NEXT